اخبار ویژه

گزارش تصویری:
بازدید بخشدار محترم بخش شنبه وطسوج از دبستان شهید دژگاهی روستای کردلان و آغاز سال تحصیلی را تبریک گف ...
ادامه خبر
گزارش تصویری:
با حضور فرماندار محترم شهرستان دشتی و بخشدار محترم بخش شنبه و طسوج و هیئت همراه ، بند سنگی ملاتی روس ...
ادامه خبر
گزارش تصویری:
با حضور فرماندار محترم شهرستان دشتی و بخشدار محترم بخش شنبه و طسوج و هیئت همراه پروژه بهسازی پل روست ...
ادامه خبر
گزارش تصویری:
بازدید فرماندار محترم شهرستان دشتی و بخشدار محترم بخش شنبه وطسوج ، مدیر کل محترم راهداری و حمل نقل ج ...
ادامه خبر
آرشیو کامل اخبار